Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2022

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že Závěrečný účet DSO HOŘOVICKO za rok 2022

je zveřejněn spolu se zprávou o přezkoumání v úplném znění v elektronické podobě na adrese:

https://www.mesto-horovice.eu/mesto/horovicko/dso-dokumenty-1/zaverecny-ucet-dso-horovicka-za-rok-2022-6967.html

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři č. 215 MěÚ Hořovice u paní Lukešové, od 1.7.2023 v kanceláři č. 216 MěÚ Hořovice u paní Bc. Anny Šimkové

Kontaktujte nás


    [recaptcha]

    Záchranný kruh