Poplatky za odpad a psa na rok 2023

Již je možné platit poplatky za odpad a psa na rok 2023. Podmínky a výše poplatku jsou stejné jako v r. 2022 dle vyhlášky.

Poplatky můžete hradit na účet obce č. 24029131/0100, VS 1345 , spec.symbol r.č. oznamovatele (jako loni)

nebo v hotovosti do pokladny na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poplatník je dle vyhlášky povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo změny své poplatkové povinnosti. Pokud změna nenastala, platí stávající ohlášení z roku 2022.

Kontaktujte nás


    [recaptcha]

    Záchranný kruh