Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inž. sítí a zařízení se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Vižina

Zásady_uzavírání_smluv_o_zřízení_práva_odpovídajícího_věcnému_břemeni_při_výstavbě_a_rekonstrukcích_inžsítí_a_zařízení_souvisejícími_se_sítěmi_na_nemovitostech_obce_Vižina

 

Vyvěšeno dne: 10.7.2018

 


Napsat komentář

Kontaktujte nás:

Záchranný kruh