Zásady pro uzavírání smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inž. sítí a zařízení se sítěmi souvisejícími na nemovitostech obce Vižina

Platný od: 29.8.2017
Aktualizováno: 10.3.2018

zasady-pro-uzavirani-smluv-na-vecna-bremena-obce-vizina


Napsat komentář

Kontaktujte nás:

Záchranný kruh