Úřad

Složení zastupitelstva obce

Jméno E-mail Telefon Funkce Komise
Pavel Průcha obec.vizina@
c-box.cz
725021362 starosta
Jaroslav Hůla jaroslavhula@post.cz 728428201 místostarosta
Jana Halfarová halfarova@gmail.com 777605170 zastupitel
Drahuše Jílovcová djilovcova@seznam.cz 720204248 zastupitel předseda finančního výboru
Milan Randák milan.randak@obecvizina.cz 603337309 zastupitel předseda kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo pro volební období 2018- 2021

starosta obce: pan Pavel Průcha

místostarosta: pan Jaroslav Hůla

předseda finančního výboru: paní Drahuše Jílovcová

předseda kontrolního výboru: pan Milan Randák

členka zastupitelstva: paní Jana Halfarová

Kontaktujte nás:

Záchranný kruh