Místní poplatek za psa v roce 2022

V letošním roce je v obci Vižina poplatek za psa stanoven takto:

1 pes 50,-Kč

2. a další pes téhož majitele 75,-Kč.

Poplatek je možno uhradit na č. účtu 24029131/0100, variabilní symbol č. popisné, nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Poplatek je nutné uhradit do 30.1.2022. (dle vyhlášky 2020/1 o místním poplatku ze psů)

Kontaktujte nás


    [recaptcha]

    Záchranný kruh