Závěrečný účet


  • Závěrečný účet obce Vižina za rok 2017 schválený

    Závěrečný účet za rok 2017 je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Vižina v úředních hodinách. zaverecny-ucet-za-rok-2017-schvaleny zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017949537304 rozvaha-31-12-2017484535771 fin-201712k01647991574 vzz-31-12-2017798126903 Platný od: 18.4.2018

  • Účetní výkazy k 31.12.2017

    fin-201712k01 rozvaha-31-12-2017 vzz-31-12-2017 Platný od: 28.3.2018 Aktualizováno: 28.3.2018


Kontaktujte nás:

Záchranný kruh